Brojači I Pridruživanja U Mapreduce

Hadoop MapReduce Pridružite se i odbrojite s primjerom

Brojač u MapReduceu je mehanizam koji se koristi za prikupljanje statističkih podataka o zadatku MapReduce. Ove bi informacije mogle biti korisne za dijagnosticiranje problema pri obradi posla MapReduce. Coun