Trošak, Dobit, Interni Red

Centar troškova i profitni centar u SAP -u: Koja je razlika?

Profit centar je organizacijska jedinica u računovodstvu koja odražava upravljačku strukturu organizacije u svrhu interne kontrole.