Poveznica

Korelacija u LoadRunneru s primjerom Web_Reg_Save_Param

Što je korelacija? Korelacija je, kako naziv govori, mehanizam definiranja odnosa između dvije varijable ili entiteta. U ovom vodiču Micro Focus LoadRunner učit ćemo o tome