Korelacija U R

Korelacija u R: Pearson & Spearman s Primjerom matrice

Dvomjerni odnos opisuje odnos - ili korelaciju - između dvije varijable, i. U ovom vodiču raspravljamo o konceptu korelacije i pokazujemo kako se on može koristiti za mjerenje odnosa