Testiranje Konfiguracije

Što je testiranje konfiguracije? Primjeri testnih slučajeva

Testiranje konfiguracije definirano je kao vrsta testiranja softvera koja provjerava aplikaciju s više kombinacija softvera i hardvera kako bi saznala optimalne konfiguracije koje sustav može raditi bez ikakvih grešaka i grešaka.