Dijagram Komponenti Uml

Dijagram komponenti: UML vodič s EXAMPLE

Što je dijagram komponenti? Prilikom modeliranja velikih objektno orijentiranih sustava potrebno je raščlaniti sustav na upravljane podsustave. Dijagrami UML komponenti koriste se za modeliranje velikih sustava