Automatizacija Testiranja Kodiranog Korisničkog Sučelja

Vodič za okvirni automatizacijski test kodiranog korisničkog sučelja

Tipično testiranje automatizacije softvera zahtijeva alat za automatizaciju poput Selenium i QTP. Kodirano korisničko sučelje slično je ovim alatima i može biti osobito korisno za funkcionalna ispitivanja. Korištenje kodiranog UI testa (CUIT)