Krug Vs Paket

Razlika između sklopnog prebacivanja i paketnog prebacivanja

Prebacivanje kruga dizajnirano je 1878. za slanje telefonskih poziva niz namjenski kanal. To je metoda koja se koristi kada je potrebno uspostaviti namjenski kanal ili sklop.