C# Windows Forms Aplikacija

C# Windows Forms Application Tutorial s primjerom

Windows form aplikacija je svaka aplikacija koja je dizajnirana za rad na računalu. postaje web aplikacija. Visual Studio i C# koriste se za stvaranje Windows Forms-a ili web-aplikacija. koristimo sljedeće kontrole Group Box, Label, Textbox, Listbox, RadioButton, Checkbox, Button