C# Arraylist

C# ArrayList Vodič s primjerima

Što je ArrayList u C#? Zbirka ArrayList slična je tipu podataka Arrays u C#. Najveća razlika je dinamička priroda zbirke popisa polja. Za nizove morate definirati th