Algoritam Sortiranja Mjehurića

Algoritam sortiranja mjehurića s Pythonom pomoću primjera popisa

Što je sortiranje mjehurića? Sortiranje mjehurićima je algoritam za sortiranje koji se koristi za sortiranje stavki na popisu uzlaznim redoslijedom. To se postiže usporedbom dviju susjednih vrijednosti. Ako je prva vrijednost veća od