Testiranje Bankovnih Aplikacija

Testiranje zahtjeva za bankovnu domenu: Primjeri testnih slučajeva

U ovom ćemo vodiču predstaviti znanje o bankovnoj domeni, karakteristike bankovne aplikacije, faze testiranja bankovnih aplikacija, uzorak testnog slučaja za prijavu u mrežu za bankarstvo, izazove u testiranju bankovne domene i njihovo ublažavanje