Azure Vs. Aws

Azure vs. AWS: Ključne razlike

Što je Azure? Azure je open source i fleksibilna cloud platforma koja pomaže u razvoju, hostingu usluga, upravljanju uslugama i pohrani podataka. Alat Azure za računalstvo u oblaku ugošćuje web aplikacije