Automatizirana Vs. Ručno Testiranje

Ispitivanje automatizacije vs. Ručno testiranje: u čemu je razlika?

Razlika između ručnog i automatiziranog testiranja. Ručno testiranje je testiranje softvera gdje se testovi ručno izvode od strane QA Analyst -a. U Automatiziranom testiranju softvera testeri pišu kod/testne skripte za automatizaciju izvođenja testa.