Apply (), Sapply (), Tapply () U R

apply (), lapply (), sapply (), tapply () funkcija u R s primjerima

Ovaj vodič ima za cilj uvesti zbirku funkcija apply (). Funkcija apply () je najosnovnija od svih zbirki. Naučit ćemo i sapply (), lapply () i tapply (). Primijenjena zbirka ca