Api Vs Web Usluga

API vs web usluga: Koja je razlika?

Što je API? API je kratica za Application Programming Interface. To je softversko sučelje koje omogućuje međusobnu interakciju dviju aplikacija bez ikakve intervencije korisnika. API -ji pružaju