Vodič Za Apache Solr

Apache Solr Tutorial: Što je, arhitektura i instalacija

Solr je platforma za pretraživanje poduzeća otvorenog koda, napisana na Javi, iz projekta Apache Lucene. Njegove glavne značajke uključuju pretraživanje cijelog teksta, isticanje pogodaka, fasetirano pretraživanje, indeksiranje u stvarnom vremenu, d