Apache Ant Tutorial

Apache ANT Tutorial: Što je Apache Ant Build Tool?

Apache Ant softverski je alat za automatiziranje procesa izrade softvera, koji je nastao iz projekta Apache Tomcat početkom 2000. Bio je zamjena za Make make alat za Unix, a nastao je