Odgovorne Alternative

Najboljih 8 odgovora koji odgovaraju 2021

Ansible je DevOps alat koji automatizira opskrbu softvera, upravljanje konfiguracijom i implementaciju aplikacija. Koristi se za postavljanje i upravljanje infrastrukturom i aplikacijama.