Računi Se Plaćaju U Sap Fi

Računi se plaćaju u SAP FI

Računi koji se plaćaju su podmodul SAP FI -a koji se koristi za upravljanje i evidentiranje računovodstvenih podataka za sve dobavljače. Obrađuje račune dobavljača, odobrenja, plaćanja i druge srodne aktivnosti. Svi objavljeni postovi